Header image alt text

FUB Helsingborg

Inre-Ringen

Inre-Ringen är en mötesplats för oss som har utvecklingsstörning.

Gemenskapen i Inre-ringen ger möjlighet att öka inflytandet, påverka vardagen och förändra samhället!

  • Inre Ringen är en del av FUB.
  • Inre ringen finns över hela Sverige.
  • Inre Ringen är till för dig!

Markus Petersson är FUB Helsingborgs representant i Riks-Klippan.