Header image alt text

FUB Helsingborg

Styrelsen

Styrelsen i FUB Helsingborg

Ordförande:

Nils Kjeller

V. Ordförande:

Jonna Frisch

 

Ledamöter:

Jenny Kruuse

Gabriele Ottosson

Evelina Wennström 

Lennart Bång

Suppleanter:

Linda Traunsberger

Tommy Andersson

Adjungerad:

Elisabeth Grönvall

 

 

 

     

 

Det mesta av vårt arbete sker i arbetsgrupper. Alla är välkomna att vara med i en arbetsgrupp,

Bostad:

Arbete:

Fritid:

Familj:

Skola: