Header image alt text

FUB Helsingborg

Vad är intellektuell funktionsnedsättning (IF)?

Ungefär 38 000 barn, ungdomar och vuxna i Sverige har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Riksförbundet FUB använder detta begrepp som också står i lagar som LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Andra begrepp är intellektuella eller kognitiva funktionshinder. IF är ett funktionshinder som rör personens begåvningsutveckling och faktorer som påverkat den under utvecklingsåldern, d.v.s. före 16-18 års ålder.

IF är olika hos olika personer, men alla behöver personligt stöd och hjälpmedel. Vad man klarar av beror också på vilket stöd och vilken träning man får. Man behöver längre tid än andra för att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

En person kan ha grav (svår), måttlig eller lindrig IF. Tillsammans med IF kan personen ha andra funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, synnedsättning, autism. Det är viktigt att komma ihåg att varje person är unik och har sin personlighet.
Alla har rätt till delaktighet och inflytande.