Header image alt text

FUB Helsingborg

FUB Helsingborg, Landskrona, Höganäs, Bjuv och Svalöv

Vi hänvisar nu till vår nya hemsida på fub.se

FUB HELSINGBORG

 

FUB är en ideell förening som verkar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska få sina rättigheter i samhället tillgodosedda. Vi är politiskt och religiöst obundna. Föreningen är ansluten till Riksförbundet FUB och till Länsförbundet FUB Skåne.

FUB bedriver verksamhet för personer med IF och för deras anhöriga, men även för andra personer som har intresse i att stötta personer med IF.

Som medlem får du deltaga i föreningens aktiviteter samt möjlighet till hjälp i frågor som rör funktionsnedsättningen IF.

Vi finns även på Facebook och Instagram