Header image alt text

FUB Helsingborg

FUB Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Landskrona och Svalöv

FUB är en ideell förening som verkar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ska få sina rättigheter i samhället tillgodosedda. Vi är politiskt och religiöst obundna. Föreningen är ansluten till Riksförbundet FUB och till Länsförbundet FUB Skåne.

FUB bedriver verksamhet för personer med IF och för deras anhöriga, men även för andra personer som har intresse i att stötta personer med IF.

Som medlem får du deltaga i föreningens aktiviteter samt möjlighet till hjälp i frågor som rör funktionsnedsättningen IF.

Vi finns även på Facebook och Instagram

FUB står för ”För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning”. Den första FUB-föreningen bildades i Stockholm 1952. Riksförbundet bildades 1956. Idag har FUB länsförbund i varje län, 150 lokalföreningar och cirka 26 500 medlemmar.

Några exempel på vad Riks FUB har gjort för personer med utvecklingsstörning

FUB Stockholm startade med skolskjutsar. Skolskjutsarna blev sedan dagens färdtjänst.

FUB-föreningar startade ”sommarkollo”.

FUB arbetade för att barnen kunde bo hemma och ändå få gå i skola.

FUB startade läsombudsprojektet. Idag finns flera tusen läsombud i Sverige.

FUB har alltid påverkat regering, riksdag och myndigheter för rätten till ett gott liv för människor med IF.

FUB bildade 1964 en stiftelse, ALA – Anpassning till Liv och Arbete.

1996 bildades Klippan (i Skåne- Inre ringen), FUB:s sektion för personer med egen IF. ”Klippan” har bytt namn till Inre-ringen.

Många personer har betytt mycket för FUB:s utveckling. Läs om detta och mycket mer i Olov Anderssons bok ”Några trådar i FUB-väven”.